DARBĪBAS VIRZIENS

Mums visiem reizēm šķiet, ka pasaules dabas resursi nav ierobežoti un nepārtraukti atjaunojas, bet tā nebūt nav. Transporta līdzekļi, kas darbojas uz benzīna un dīzeļdegvielas principa, rada milzīgu kaitējumu apkārtējai videi izplūdes gāžu veidā un tādejādi arī mūsu veselībai. Fosilās enerģijas izmantošana transporta sektoram ir galvenais gaisa piesārņojuma avots. No transporta līdzekļiem izdalās tādas izplūdes gāzes un vielas kā CO2, SO2, NO, NO2, Pb u.c. Tieši CO2 jeb oglekļa oksīds ir lielākais kaitētājs gaisa piesārņošanā, kas izraisa “siltumnīcas efektu”, kas ir atzīta par pasaules mēroga problēmu. Līdz ar to arvien lielāku popularitāti pasaulē gūst elektrotransportlīdzekļu izmantošana transporta sektorā, tādejādi samazinot izplūdes gāžu un citu izmešu nokļūšanu atmosfērā. Savukārt elektrotransportlīdzekļu attīstība nav iedomājama bez pilnvērtīgas uzlādes infrastruktūras attīstības.